Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
dr inż. Ryszard Sęczyk

  Studia doktoranckie (2002-2007) ukończył na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab.  Józefa Styka obronił  25.06.2007 r. Głównym problemem pracy doktorskiej pt. Funkcje założone i realizowane specjalnych stref ekonomicznych było  ukazanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych, jako nowego instrumentu polityki gospodarczej, na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu przy pomocy analizy opartej na gruncie teorii funkcjonalnej.

  Jako wykładowca pracował początkowo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (2007-2009) i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli (2008-2010), następnie jako adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2008-2012).

  Od 2013 roku związany jest z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

  Zainteresowania naukowe dra Ryszarda Sęczyka obejmują zagadnienia związane z socjologią ekonomiczną, komunikacją i zarządzaniem.

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2007 r.)

Dydaktyka:

 • Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Komunikacja społeczna, Bhp i ergonomia, Normalizacja i certyfikacja, Zarządzanie produkcją i usługami.

Kontakt:
e-mail: kaseczyk@gmail.com
tel. 15 814 80 03
pok. 27 (Budynek ZOD PRz, Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 4)


Dorobek naukowy

Publikacje:

 • Sęczyk R., Geneza i funkcje specjalnych stref ekonomicznych w systemie gospodarczym III Rzeczpospolitej, [w:] Zeszyty Naukowe 2004 nr 1, wyd. WSE w Stalowej Woli,  str. 9-20, 2004.
 • Sęczyk R., Zasady funkcjonowania oraz uwarunkowania prawne specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe 2005 nr 1, wyd. WSE w Stalowej Woli, str. 31-46, 2005.
 • Sęczyk R., Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla przemian społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego, [w:] Wybrane aspekty transformacji systemu społeczno-ekonomicznego Podkarpacia, Wydawnictwo Olympus, str. 51-66, Stalowa Wola 2006.
 • Sęczyk R., Społeczne koszty transformacji ustrojowej – zarys problematyki, [w:]  Zeszyty Naukowe 2007 nr 1 2008 nr 1, wyd. WSE w Stalowej Woli, str. 39-54, 2008.
 • Sęczyk R., Efekty gospodarcze i społeczne specjalnych stref ekonomicznych na przykładzie strefy katowickiej, tarnobrzeskiej i suwalskiej, , [w:]  Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 14, wyd. KUL, str. 49-59, Stalowa Wola 2011.
 • J. Nowak, K. Grąz, R. Sęczyk, T. Białopiotrowicz, Badanie składu piasku formierskiego w celu oceny możliwości jego ponownego wykorzystania, Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o,  ISBN 978-83-65598-23-3, Lublin 2016

Rozprawy, monografie i rozdziały w monografiach:

 • Sęczyk R., Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, [w:]  Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, Tom VII, Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych, Studia wybranych tendencji, Wydawnictwo UMCS, str. 187-200, Lublin 2008.
 • Sęczyk R., Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, [w:]  Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Chodyńskiego, wyd. Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.

Konferencje:

 • Sęczyk R., Społeczne koszty transformacji ustrojowej, I Konferencja Pracowników Instytutu Socjologii, Krasiczyn 2007.
 • Sęczyk R., Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo – Kraków 2010.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4, Tel. 15 844 89 12

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności