Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
dr inż. Krzysztof Szwajka

  Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Po ukończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W 2002 roku przedstawił i obronił rozprawę doktorską nt. Automatyczna diagnostyka narzędzi skrawających przy toczeniu.

  W 2002 roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Od roku 2005 do 2013 pracował na stanowisku adiunkta SGGW w Warszawie. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne dwukrotnie otrzymał nagrodę Rektora. W 2013 roku uzyskał dyplom IWE (International Welding Engineer). W swojej pracy dydaktycznej jest promotorem około trzydziestu prac inżynierskich oraz magisterskich.

Od 2013 roku związany jest z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Zainteresowania naukowe dra Krzysztofa Szwajka obejmują zagadnienia związane z modelowaniem procesu skrawania oraz diagnostyką procesu skrawania.

Dydaktyka:

 • Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Mechanika ogólna, Wytrzymałość materiałów.

Kontakt:

e-mail: kszwajka@prz.edu.pl
tel. 15 814 80 07

pok. 29 (Budynek ZOD PRz, Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 4)


Dorobek naukowy

Publikacje:

 • Szwajka K., Laboratory versus industrial cutting force sensor in tool condition monitoring system, Journal of Physics 13 (2005) 377-380
 • Szwajka K., Górski J.: Evaluation tool condition of milling on the basis of vibration signals, Journal of Physics 48 (2006) 1205-1209.
 • Szwajka K., Czarniak P., Górski J., Wilkowski J.: Przemysłowe tory pomiarowe sygnałów wibroakustycznych przy frezowaniu tworzyw drewnopochodnych, Inżynieria Rolnicza, 12 (2006) 74-82.
 • Szwajka K., Górski J.: Ziele der Werkzeug- und Prozessüberwachung, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Forestry and Wood Technology, 59 (2006) 287-290.
 • Szwajka K., Górski J.: Industriell Sensoren zur Werkzeug- und Prozessüberwachung bei der Zerspanung, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology 59 (2006) 291-294.
 • Szwajka K., Górski J.: Entwicklung von Strategien zur Störungsidentifikation bei der Zerspanung, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology 59 (2006) 295-298.
 • Szwajka K., Zielińska J.: Neural network to the tool condition monitoring in wood milling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology. 62 (2007) 296-300.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 1, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 113-116.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 2, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 117-120.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 3, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 121-124.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Sensor signals for tool - wear monitoring in wood cutting operations - a review of methods. Parts 4, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 125-127.
 • Szwajka K., Zielinska-Szwajka J., Gorski J. Neural networks based in process tool wear prediction system in milling wood operations, International Society for Optics and Photonics, vol. 7133 (2008) 713-722.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., Surface as a function tool wear in milling based-wood materials - laminated chipboard, Annals SGGW Forestry and Wood Technology, 66 (2008) 129-132.
 • Górski J., Wilkowski J., Szwajka K., Czarniak P.: Podstawy automatycznej diagnostyki stanu narzędzia oraz procesu skrawania w obróbce drewna i tworzyw sztucznych, Przemysł Drzewny, 59 (2008) 53-55.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., Introduction to the Hilbert-Huang Transform, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 70 (2010) 290-293.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., The empirical mode decomposition (EMD) metod, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 70 (2010) 294-297.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J., Interrelationships between cutting force and tool wear in chipboard milling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 72 (2010) 340-345.
 • Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Measuring components cutting force in chipboards milling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 72 (2010) 522-526.
 • Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Einfluss der Vorschub und Schnitt-geschwindigkeit auf die Standzeit beim Bohren Spanplatten, Annals of SGGW, Forestry and Wood Technology, 76 (2011) 96-102.
 • Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Einfluss von Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Spanplatten, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 76 (2011) 103-107.
 • Szwajka K., Torque and thrust force in drilling, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 76 (2011) 108-115
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Thrust force and torque in the drilling process laminated chipboard, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 88 (2014) 248-254.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.:, The quality of the machined surface in the drilling process laminated chipboard, Annals SGGW, Forestry and Wood Technology, 88 (2014) 255-260.
 • Szwajka K.: Analysis of the delamination in drilling of particleboard, ZN PRz, Mechanika, 86 (2014) 621-628
 • Szwajka K.: Surface roughness processing of drilling in laminated chipboard, ZN PRz, s. Mechanika, 87 (2015) 81-88.
 • Szwajka K., Analysis of Thrust Force and Torque in Drilling Process of Particle Board, Materials Science Forum, 818 (2015) 233-238.
 • Szwajka K., Analysis of the Delamination in Drilling of Particle Board, Materials Science Forum, 818 (2015) 243-247.

Podręczniki, skrypty:

 • Szwajka K., Dzieniszewski G., Wspomaganie komputerowe w grafice inżynierskiej z wykorzystaniem programu AutoCad2000, OW UR, Rzeszów 2006.
 • Szwajka K., Dzieniszewski G., Diagnostyka pojazdów i maszyn, OW UR, Rzeszów 2007.

Badania dla przemysłu i podmiotów gospodarczych:

 • Jemielniak K., Szwajka K.: Budowa układu automatycznego nadzoru stanu narzędzia. Praca wykonana na zlecenie Programu Priorytetowego NOWE TECHNOLOGIE, (1997-2000).
 • Jemielniak K., Szwajka K.: Wykorzystanie sygnałów emisji akustycznej i sił skrawania do diagnostyki stanu narzędzia przy toczeniu, Grant KBN 7T07TD03410, (1998).
 • Szwajka K., Aplikacja sieci neuronowych w diagnostyce stanu narzędzia skrawającego, Grant dziekański, UR w Rzeszowie, (2008).
 • Jemielniak K., Szwajka K.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do diagnostyki stanu narzędzia przy toczeniu, Grant Rektorski, (1998-1999).
 • Jemielniak K., Szwajka K.: Budowa wirtualnego układu automatycznej diagnostyki stanu narzędzia, Grant Dziekański Konkursowy, (1999-2000).
 • Szwajka K.: Automatyczna diagnostyka ostrzy narzędzi skrawających przy toczeniu, Grant promotorski KBN, (2001-2002).
 • Górski J., Jemielniak K., Szwajka K.: Podstawy automatycznej diagnostyki stanu narzędzia oraz procesu skrawania w obróbce drewna i tworzyw drzewnych, Grant KBN 3 P06L 025 24, (2003-2006).
 • Szwajka K.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do diagnostyki stanu narzędzia przy frezowaniu tworzyw drewnopochodnych na podstawie sygnałów wibroakustycznych i sił skrawania, Grant wewnętrzny, (2005-2006).
 • Szwajka K., Diagnostyka procesu frezowania tworzyw drzewnych, Grant dziekański, UR w Rzeszowie, (2007).
 • Trans-Atlantic Micromechanics Evolving Research "Materials containing inhomogeneities of diverse physical properties, shapes and orientations" FP7-PEOPLE-2013-IRSES, (EU-Grant) 610547, 2014-2018).

Konferencje:

 • Jemielniak K., Niedbała M., Szwajka K., User Friendly Tool Condition Monitoring System, 4th Int. Sci. Conf. Development of Metal Cutting, DMC 2002, Košice, 2002.
 • Szwajka K.: The industry measuring system of the acoustic emission and vibration signals in milling of wood based materials, Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Sainit-Etinne (Francja) 2005.
 • Szwajka K., Przemysłowe tory pomiarowe sygnałów wibroakustycznych przy frezowaniu tworzyw drewnopochodnych, Zakopane 2006.
 • Szwajka K.: The evaluation of acoustic emission and vibration signal usefulness, in  relationship with sensors placement, in respect of tool wear condition, Workshop: Timber Breakdown Recovery & Wood Machining, Oslo 2006.
 • Szwajka K., Laboratory versus industrial cutting force sensor in tool condition monitoring system, 4th Int. Symp. Instrumentation Science and Technology, Harbin, Chiny 2006.
 • Szwajka K., Zielinska-Szwajka J., Gorski J. Neural networks based in process tool wear prediction system in milling wood operations,5th Int. Symp. Instrumentation Science and Technology, Shenyang, Chiny 2008.
 • Szwajka K., Tool wear prediction system in milling wood operations based neural networks, IV. vedecká konferencia Informatika a automatizácia v riadení procesov, Zvolen, 2008.
 • Szwajka K.: Zielinska-Szwajka J., Górski J.: Measuring components cutting force in chipboards milling, 2nd Int. Conf. Production and Industrial Engineering (CPIE 2010), Jalandhar, Indie 2010.
 • Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Measuring components cutting force in chipboards milling, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW “Drewno - Materiał XXI Wieku” Rogów 2011.
 • Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Einfluss der Vorschub und Schnittgeschwindigkeit auf die Standzeit beim Bohren Spanplatten, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW “Drewno - Materiał XXI Wieku” Rogów 2011.
 • Zielińska-Szwajka J., Górski J., Szwajka K., Einfluss von Werkzeugverschleiß auf die Oberflächenqualität bearbeitet beim Bohren Spanplatten, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW “Drewno - Materiał XXI Wieku” Rogów 2011.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.: Thrust force and torque in the drilling process laminated chipboard, XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW “Drewno - Materiał XXI Wieku” Rogów 2014.
 • Szwajka K., Zielińska-Szwajka J.:, The quality of the machined surface in the drilling process laminated chipboard, XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW “Drewno - Materiał XXI Wieku” Rogów, 2014.
 • Szwajka K.: Analysis of particle board delamination in the drilling process, Int. Sci.  Conf.  Advances in Micromechanics of Materials, Micromech2014, Rzeszów 2014.
 • Szwajka K.: Jakość powierzchni obrobionej w procesie wiercenia płyty wiórowej laminowanej, Int. Conf. PRO-TECH-MA’14, Chełm 2014.
 • Szwajka K.: Opory skrawania w procesie wiercenia płyty wiórowej laminowanej, Int. Conf. PRO-TECH-MA’14, Chełm 2014.
 • Szwajka K.: Analysis of thrust force in drilling process of particle board, Int. Sci. Conf. Surface Engineering, High Tatras 2014.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4, Tel. 15 844 89 12

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności