Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
dr Ryszard Tłuczek

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie. Po ukończeniu studiów (1988), pracował w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie, Kolegium Odwoławczym Sejmiku Wojewódzkiego w Przemyślu, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Przemyślu, pełniąc min. funkcję dyrektora WUP i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto przez ponad 20 lat wykonywał zawód dziennikarza.
  Pracę doktorską „Samorząd  terytorialny gmin miejskich i wiejskich powiatu: kolbuszowskiego, łańcuckiego, mieleckiego i rzeszowskiego w latach 1918- 1939"  pod kierunkiem prof. T. Opasa, obronił w 1998 roku. Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną: Podstawy prawne i organizacyjne opieki społecznej w Małopolsce Wschodniej w latach 1918-1939”.
  Od roku 2013 związany jest z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.
  Zainteresowania naukowe dra Ryszarda Tłuczka obejmują zagadnienia związane z historią ustroju państw i prawa sądowego, prawa gospodarczego i ochroną własności intelektualnej.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Przemyślu

Dydaktyka:

 •  Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Ochrona własności intelektualnej, Prawo gospodarcze.

Kontakt:
e-mail : ryszardt@prz.edu.pl
tel. kom. 793 533 021
pok. 27 ( Budynek ZOD Prz, Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 4)


Dorobek naukowy

Rozprawy, monografie i rozdziały w monografiach

 • Tłuczek R.: Samorząd terytorialny gmin miejskich i wiejskich powiatu kolbuszowskiego, łańcuckiego, mieleckiego i rzeszowskiego 1918-1939. Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin, 21.01.1998, praca doktorska. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Tomasz Opas z UMCS Lublin a recenzentami prof. dr hab. Władysław Ćwik z UMCS Lublin i dr hab. Marian Stolarczyk z WSP w Rzeszowie.
 • Tłuczek R.: Lutoryż (1373-1980), wyd. Gminna Biblioteka w Boguchwale, Rzeszów 2013
 •  Tłuczek R.: Wierni przysiędze do końca (o 39 placówce AK), wyd. Fundacja Gospodarcza NSZ Solidarność, Rzeszów 1992
 • Tłuczek R.: Bircza w latach 1775-1918, wyd. Urząd Gminy Bircza, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, Przemyśl 2004
 • Tłuczek R.: Bircza w latach 1918-1939, wyd. Urząd Gminy Bircza, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, Przemyśl 2005
 • Tłuczek R.: Opieka społeczna w Przemyślu w okresie okupacji hitlerowskiej i sowieckej, wydane własnym nakładem, Przemyśl 2005
 •  Tłuczek R.: Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Wybrane zagadnienia w: Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, pod red. ks. Tadeusza Guza, Wojciecha Lisa, Ryszarda Sobczuka, wyd. Werset, Lublin 2010
 •  Tłuczek R.: Opieka społeczna w województwie lwowskim w latach 1918-1939, wydane własnym nakładem, Przemyśl-Rzeszów 2012
 •  Tłuczek R.: Niechobrz. Zarys dziejów, wyd. Gminna Biblioteka w Boguchwale, Rzeszów 2014
 • Tłuczek R.: Przemyska Lista Katyńska w: Katyń 1940. Walka o prawdę, pod red. Wojciecha Lisa, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012
 • Tłuczek R.: Powstania narodowe i ich rola w procesie kształtowania zbiorowej tożsamości Polaków w: Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska, red. ks. T. Guz, ks. R. Mazurkiewicz, R. Tłuczek, wyd. KUL, Lublin 2008.

 Spis publikacji

 • Tłuczek R.: Rzeszów w pierwszych miesiącach niepodległości (1918-1919) w: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Tom IX, wyd. Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Rzeszów, str. 259-281, 1991
 • Tłuczek R.: Powiatowy Komitet Obrony Państwa w Rzeszowie w 1920 r. w: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Tom XI, wyd. Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Rzeszów,  str. 127-135, 1992
 •  Tłuczek R.: Samorząd miasta Przemyśla w latach 1918-1933 w: Studia Przemyskie, Tom 1, wyd. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy  w Przemyślu, str. 149-159, 1993
 • Tłuczek R.: Powiatowy Komitet Obrony Państwa i Powiatowy Oddział Propagandy w Przemyślu w: Biuletyn Ukrainoznawczy, Tom 7, wyd. Południowo Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, str.32-40, 2001
 •  Tłuczek R.: Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1918-1939 w: Rocznik Przemyski, Tom XXXVII, Zeszyt 3, wyd.  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, str. 45-53, 2001
 •  Tłuczek R.: Ruch narodowy w Przemyślu w latach 1918-1939 w: Rocznik Historyczno-Archiwalny, Tom XV, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, str. 5-17, 2001
 •  Tłuczek R.: Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1860-1918 w: Rocznik Przemyski, XXXVIII, Zeszyt 3, wyd.  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, str. 21-29, 2002
 •  Tłuczek R.: PPS w Przemyślu w latach 1918-1926 w: Rocznik Historyczno-Archiwalny, Tom XIV, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, str. 27-38, 2002
 • Tłuczek R.: Samorząd gminy miejskiej Kolbuszowa w latach 1918-1933 w: Przemyskie Zapiski Historyczne, Tom 12-13, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, str. 351-362, 2003
 • Tłuczek R.: Ruch narodowy w powiecie przemyskim w latach 1918-1939 w: Kresy Południowo-Wschodnie, Tom 1, Zeszyt 1, wyd. Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, str. 97-106, 2003
 • Tłuczek R.: Dwie wielkie osobowości w: Kresy Południowo-Wschodnie, Tom 1, Zeszyt 1, wyd. Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, str. 243-248, 2003
 •  Tłuczek R.: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w powiecie jarosławskim w latach 1949-1956 w: Rocznik Historyczno- Archiwalny, Tom XVII, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, str. 163-174, 2003
 • Tłuczek R.: Kwestia wprowadzenia wiz dla obywateli Ukrainy w: Biuletyn Ukrainoznawczy, Tom 9, wyd. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy  w Przemyślu, str. 137-143, 2003
 • Tłuczek R.: Dom opieki w Rżyskach w: Rocznik Historyczno-Archiwalny, Tom XVII,  wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu,  str.121-129, 2003
 • Tłuczek R.: Powiatowa Rada Narodowa w Przemyślu w latach 1945-1956 w: Kresy, Tom 2, Zeszyt 1, wyd. Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, str. 229-234, 2004
 • Tłuczek R.: Samorząd miasta Przemyśla w latach 1933-1939 (w świetle prasy lokalnej) w: Studia Przemyskie, Tom 2, wyd. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy  w Przemyślu, str. 69-75, 2004
 • Tłuczek R.: Opieka społeczna we Lwowie (1918-1939) w: Rocznik Historyczno- Archiwalny, Tom XVIII, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, str. 59-74, 2004
 • Tłuczek R.: Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1945-1956 w: Rocznik Historyczno-Archiwalny, Tom XVIII, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, str.147-161, 2004
 • Tłuczek R.: Żydowskie i ukraińskie organizacje i zakłady dobroczynne na obszarze b. Galicji w latach 1918-1939 w:  Rocznik Przemyski, Tom XLI, Zeszyt 4, wyd.  Towarzystwo Przyjaciół Nauki w Przemyślu, str. 71-82, 2005
 • Tłuczek R.: Konstytucja 3 Maja w tradycji Przemyśla w : Księga Pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, pod red. ks. Guz T., Pałubska M., Kuć M., wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, str. 867-881, 2006
 • Tłuczek R.: Działalność organizacji „Caritas” na terenie diecezji przemyskiej w latach 1945-1962 w: Rocznik KUL, Tom III, Zeszyt I, wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin,  str. 143-171, 2007
 • Tłuczek R.: Z działalności Rady Głównej Opiekuńczej w dystrykcie Galicja w: Rocznik Przemyski, Tom XLIII, Zeszyt 4, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauki w Przemyślu,  str. 213-223, 2007
 • Tłuczek R.: KPP w Przemyślu w latach 1918-1939 w : Rocznik Historyczno- Archiwalny, Tom XIX, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu,  2007
 • Tłuczek R.: Z dziejów Lutoryża w: Prace Historyczno- Archiwalne, Tom XIX, wyd. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Rzeszowie, str. 252-267, 2007
 • Tłuczek R.: Z działalności przemyskich komunistów w latach 1918-1939, w : Rocznik Historyczno-Archiwalny, Tom XIX, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, str. 71-83, 2008
 • Tłuczek R.: Samorząd miasta Jarosławia w latach 1918-1939 w: Przemyskie Zapiski Historyczne, Tom 14-15, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. Archiwum Państwowe w Przemyślu, s. 205-233, 2008
 • Tłuczek R.: Suwerenność państwa, tożsamość narodowa, społeczeństwo konsumpcyjne w: Kultura a Rynek (zbiór referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Nałęczowie), wyd. KUL, str. 84-91, Lublin 2008
 • Tłuczek R.: Opieka społeczna w Jarosławiu w latach 1918-1939 w: Rocznik Historyczno-Archiwalny, Tom XX, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu,  str. 57- 65, 2009
 • Tłuczek R.: Prawodawstwo stanu wojennego w: Prace Historyczno- Archiwalne, Tom XXI, wyd. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Polskie  Towarzystwo Historyczne. Oddział w Rzeszowie, str. 167-181, 2009
 • Tłuczek R.: Patriotyzm – kosmopolityzm w: E- gospodarka E- społeczeństwo ( zbiór referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Nałęczowie), wyd. KUL, str. 168-174, Lublin 2009
 • Tłuczek R.: Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1956-1989 (wybrane zagadnienia) w: Rocznik Historyczno- Archiwalny, Tom XXI, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, s.135-147, 2010
 • Tłuczek R.: Ziemia Przemyska w okresie wojny polsko- bolszewickiej (czerwiec 1920-styczeń 1921) w: Przemyskie Zapiski Historyczne, Tom 16-17, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne . Oddział w Przemyślu. Archiwum Państwowe w Przemyślu, str. 207-217, 2010
 • Tłuczek R.: Polska Rada Narodowa w Przemyślu (1918-1919) w : Prace Historyczno- Archiwalne, Tom XXIII, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. Archiwum Państwowe w Przemyślu,  str. 172-183, 2011
 • Tłuczek R.: Świadectwo w: Veritatem in Caritate, pod red. ks. bp. Depo W., ks. bp. Leszczyński M., ks. Guz T., Marzec P., wyd. KUL, str. 1025-1031, 2001
 • Tłuczek R.: Galicja Wschodnia w świetle prasy przemyskiej (listopad 1918-czerwiec 1919) w: Prace Historyczno- Archiwalne, Tom XXIV, wyd. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Rzeszowie,  s. 185-195, 2012
 • Tłuczek R.: Podstawy prawne działalność Straży Granicznej w latach 1918-1939 w: Rocznik KUL 2015, Tom V, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL im. Jana Pawła II.

Spis referatów i wystąpień konferencyjnych

 • Tłuczek R.: Powstania narodowe i ich rola w procesie kształtowania zbiorowej tożsamości Polaków. Krajowa Konferencja Naukowa „Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska” (Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych  KUL w Tomaszowie Lubelskim), 22.01.2008.
 • Tłuczek R.: Suwerenność państwa, tożsamość narodowa i społeczeństwo konsumpcyjne. Konferencja międzynarodowa „Kultura a Rynek”, Nałęczów 12-13.05.2008
 • Tłuczek R.: Patriotyzm – kosmopolityzm.  Konferencja międzynarodowa „E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej”, Nałęczów 12-13.05.2009.
 • Tłuczek R.: Wizja narodu polskiego w nauczaniu ks. Jerzego Popiełuszki. Krajowa Konferencja Naukowa „Nauczanie  społeczne ks. Jerzego Popiełuszki” Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych  KUL w Tomaszowie Lubelskim, 23.04.2009.
 • Tłuczek R.: Przemyska Lista Katyńska. Krajowa Konferencja Naukowa „Katyń 1940”.  Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych  KUL w Tomaszowie Lubelskim, 7.05.2010.

Członkostwo w organizacjach naukowo-technicznych

 • Członek Towarzystwa Historycznego. Oddział w Przemyślu, od 2009

Organizacja i udział w konferencjach

 • Współorganizator Krajowej Konferencji Naukowej “Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska”. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych  KUL w Tomaszowie Lubelskim), 22.01.2008.
 • Współorganizator  Krajowej Konferencji Naukowej “Nauczanie  społeczne ks. Jerzego Popiełuszki”. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych  KUL w Tomaszowie Lubelskim, 23.04.2009.
 • Współorganizator  Krajowej Konferencji Naukowej “Katyń 1940”.  Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych  KUL w Tomaszowie Lubelskim, 7.05.2010.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism oraz wydawnictw

 • Członek redakcji czasopisma naukowego „Kresy”


Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4, Tel. 15 844 89 12

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności