Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
dr Andrzej Chmielowiec

 Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował jako matematyk-programista w firmach zajmujących się ochroną informacji.

 W 2007 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Pracę doktorską pod kierunkiem dra hab. Janusza Szczepańskiego, prof. IPPT PAN obronił z wyróżnieniem w 2012 roku. Praca zatytułowana Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego dotyczyła opracowania nowego, równoległego  algorytmu mnożenia wielomianów i liczb.

 Od 2013 roku związany jest z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

 Zainteresowania naukowe dra Andrzeja Chmielowca obejmują zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym i kryptograficznymi aspektami ochrony informacji.

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Dydaktyka:

 • Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Technologia informacyjna, Matematyka numeryczna, Badania operacyjne, Informatyka.

Kontakt:
e-mail: achmie@prz.edu.pl
tel. 15 814 80 08
tel. 692 624 408
pok. 124 (Budynek ZOD PRz, Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 4)


Dorobek naukowy

Publikacje:

 • Chmielowiec A., Fixed points of the RSA encryption algorithm, Theoretical Computer Science, vol. 411(1), str. 288-292, 2010.
 • Chmielowiec A., Primality proving with Gauss and Jacobi Sums, Journal of Telecommunications and Information Technology, vol. 4, str. 69-75, 2004.

Rozprawy, monografie i rozdziały w monografiach:

 • Chmielowiec A., Parallel Algorithm for Multiplying Integer Polynomials and Integers, IAENG Transactions on Engineering Technologies Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 229, str. 605-616, 2013.
 • Chmielowiec A., Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem dra hab. Janusza Szczepańskiego, prof. IPPT PAN, Warszawa 2012.


Konferencje:

 • Chmielowiec A., Fast Parallel Algorithm for Multiplying Polynomials with Integer Coefficients, The 2012 International Conference of Parallel and Distributed Computing World Congress on Engineering, Londyn 2012.
 • Chmielowiec A., Ataki na RSA, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2009.
 • Chmielowiec A., Asymptotic arithmetic for polynomials and formal power series, XI Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków, Kraków 2008.
 • Chmielowiec A., Kryptografia na procesorach wielordzeniowych, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2008.
 • Chmielowiec A., Szybka transformata Fouriera w kryptografii klucza publicznego, Lubelska Konferencja dla Młodych Matematyków - Zastosowania Matematyki, Lublin 2007.
 • Chmielowiec A., Estymacja kosztów łamania systemu kryptograficznego, Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii – Enigma, Warszawa 2007.
 • Chmielowiec A., Elliptic curve cryptography in small devices – 1st NATO International Conference on Military Command Information Systems, Gdynia 2006.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4, Tel. 15 844 89 12

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności